FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Sau khi Minh cho Tùng 4 cái kẹo, cho Hoàng 2 cái kẹo thì mỗi bạn đều có 13 cái kẹo. Vậy lúc đầu Minh có ……..cái kẹo.

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Lúc đầu Minh có số kẹo là:

13 + 4 + 2 = 19 (cái)

Đáp số: 19 cái

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy