FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Bạn Hùng có một số viên bi. Hùng cho Nam 20 viên bi, cho Hoàng 10 viên bi thì còn lại 20 viên bi. Vậy lúc đầu Hùng có tất cả ………viên bi.

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Lúc đầu Hùng có số viên bi là:

20 + 10 + 20 = 50 (viên bi)

Đáp số: 50 viên bi

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy