VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bạn Hùng có một số viên bi. Hùng cho Nam 20 viên bi, cho Hoàng 10 viên bi thì còn lại 20 viên bi. Vậy lúc đầu Hùng có tất cả ………viên bi.

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy