VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cô giáo có một số quyển vở. Sau khi cô giáo chia cho cả lớp 30 quyển vở thì cô giáo còn lại 40 quyển vở. Vậy lúc đầu cô giáo có ………quyển vở.

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy