Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Lớp 1 A có 30 học sinh, lớp 1 B có 20 học sinh. Lớp 1 C có số học sinh là số tròn chục lớn hơn 30 và nhỏ hơn 50. Hỏi cả 3 lớp 1 A, 1 B, 1 C có tất cả bao nhiêu học sinh ?


Trả lời: Cả 3 lớp có tất cả …. học sinh

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số tròn chục lớn hơn 30 và nhỏ hơn 50 là 40


Cả ba lớp có số học sinh là:


30 + 20 + 40 = 90 (học sinh)


Đáp số: 90 học sinh

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy