FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lớp 1 A có 30 học sinh, lớp 1 B có 20 học sinh. Lớp 1 C có số học sinh là số tròn chục lớn hơn 30 và nhỏ hơn 50. Hỏi cả 3 lớp 1 A, 1 B, 1 C có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Trả lời: Cả 3 lớp có tất cả …. học sinh

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số tròn chục lớn hơn 30 và nhỏ hơn 50 là 40

Cả ba lớp có số học sinh là:

30 + 20 + 40 = 90 (học sinh)

Đáp số: 90 học sinh

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy