VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lớp 1 A có 30 học sinh, lớp 1 B có 20 học sinh. Lớp 1 C có số học sinh là số tròn chục lớn hơn 30 và nhỏ hơn 50. Hỏi cả 3 lớp 1 A, 1 B, 1 C có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Trả lời: Cả 3 lớp có tất cả …. học sinh

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy