Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Minh có 60 viên bi, Minh cho Nam 20 viên bi và cho Hòa 10 viên bi. Hỏi Minh còn lại bao nhiêu viên bi ?


Trả lời: Minh còn lại ……

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Minh còn lại số viên bi là:


60 – 20 – 10 = 30 (viên bi)


Đáp số: 30 viên bi

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy