VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Minh có 60 viên bi, Minh cho Nam 20 viên bi và cho Hòa 10 viên bi. Hỏi Minh còn lại bao nhiêu viên bi ?

Trả lời: Minh còn lại ……

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy