FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Bạn Liên có số bút chì màu bằng 9 cộng với số nhỏ nhất có hai chữ số. Bạn Giang có ít hơn bạn Liên 3 bút chì màu. Hỏi bạn Giang có bao nhiêu bút chì màu?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10

Bạn Liên có số bút chì màu là:

9 + 10 = 19 ( bút chì màu)

Bạn Giang có số bút chì màu là:

19 – 3 = 16 ( bút chì màu)

Đáp số: 16 bút chì màu.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy