Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Bạn Liên có số bút chì màu bằng 9 cộng với số nhỏ nhất có hai chữ số. Bạn Giang có ít hơn bạn Liên 3 bút chì màu. Hỏi bạn Giang có bao nhiêu bút chì màu?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10


Bạn Liên có số bút chì màu là:


9 + 10 = 19 ( bút chì màu)


Bạn Giang có số bút chì màu là:


19 – 3 = 16 ( bút chì màu)


Đáp số: 16 bút chì màu.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy