Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Linh làm được 2 chục bông hoa giấy, Đan làm được 4 chục bông hoa giấy và Trâm làm được số bông hoa giấy nhiều hơn Linh nhưng ít hơn Đan và số bông hoa giấy Trâm làm được là số tròn chục. Vậy cả ba bạn làm được tất cả……….bông hoa giấy

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi 2 chục bông hoa = 20 bông hoa


       4 chục bông hoa = 40 bông hoa


Số hoa Linh làm < Số hoa Trâm làm < Số hoa Đan làm: 20 < ……< 40


Vì số bông hoa giấy Trâm làm được là số tròn chục nên số bông hoa giấy là 30


Cả ba bạn làm được tất cả số bông hoa giấy là:


20 + 30 + 40 = 90 ( bông hoa giấy)


Đáp số: 90 bông hoa giấy.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy