VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Linh làm được 2 chục bông hoa giấy, Đan làm được 4 chục bông hoa giấy và Trâm làm được số bông hoa giấy nhiều hơn Linh nhưng ít hơn Đan và số bông hoa giấy Trâm làm được là số tròn chục. Vậy cả ba bạn làm được tất cả……….bông hoa giấy

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy