FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Linh làm được 2 chục bông hoa giấy, Đan làm được 4 chục bông hoa giấy và Trâm làm được số bông hoa giấy nhiều hơn Linh nhưng ít hơn Đan và số bông hoa giấy Trâm làm được là số tròn chục. Vậy cả ba bạn làm được tất cả……….bông hoa giấy

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Đổi 2 chục bông hoa = 20 bông hoa

       4 chục bông hoa = 40 bông hoa

Số hoa Linh làm < Số hoa Trâm làm < Số hoa Đan làm: 20 < ……< 40

Vì số bông hoa giấy Trâm làm được là số tròn chục nên số bông hoa giấy là 30

Cả ba bạn làm được tất cả số bông hoa giấy là:

20 + 30 + 40 = 90 ( bông hoa giấy)

Đáp số: 90 bông hoa giấy.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy