Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hiền làm được một số ngôi sao giấy. Sau khi Linh cho Hiền 2 chục ngôi sao giấy thì Hiền có tất cả 50 ngôi sao giấy. Hỏi lúc đầu Hiền làm được bao nhiêu ngôi sao giấy?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi 2 chục ngôi sao = 20 ngôi sao.


Lúc đầu Hiền làm được số ngôi sao giấy là:


50 – 20 = 30 ( ngôi sao)


Đáp số: 30 ngôi sao

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy