VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hiền làm được một số ngôi sao giấy. Sau khi Linh cho Hiền 2 chục ngôi sao giấy thì Hiền có tất cả 50 ngôi sao giấy. Hỏi lúc đầu Hiền làm được bao nhiêu ngôi sao giấy?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy