FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hiền làm được một số ngôi sao giấy. Sau khi Linh cho Hiền 2 chục ngôi sao giấy thì Hiền có tất cả 50 ngôi sao giấy. Hỏi lúc đầu Hiền làm được bao nhiêu ngôi sao giấy?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Đổi 2 chục ngôi sao = 20 ngôi sao.

Lúc đầu Hiền làm được số ngôi sao giấy là:

50 – 20 = 30 ( ngôi sao)

Đáp số: 30 ngôi sao

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy