FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lớp 1A có 3 chục bạn học sinh, lớp 1B có 40 bạn học sinh. Hỏi cả hai lớp 1A và 1B có tất cả bao nhiêu bạn học sinh?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Đổi 3 chục bạn = 30 bạn

Cả hai lớp 1A và 1B có tất cả số bạn học sinh là:

30 + 40 = 70 ( bạn học sinh )

Đáp số: 70 bạn học sinh.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy