VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lớp 1A có 3 chục bạn học sinh, lớp 1B có 40 bạn học sinh. Hỏi cả hai lớp 1A và 1B có tất cả bao nhiêu bạn học sinh?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy