VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một xe bus có 19 người trên xe. Khi đến bến xe Mỹ Đình thì có 6 người xuống xe và 2 người lên xe. Hỏi trên xe bây giờ có bao nhiêu người?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy