VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mai hỏi Hoa: “Em gái bạn năm nay bao nhiêu tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi của mình ít hơn 17 tuổi nhưng nhiều hơn 15 tuổi và em gái mình ít hơn mình 4 tuổi.” Hỏi em gais của Hoa năm nay bao nhiêu tuổi?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy