VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bạn Mai làm được 27 bông hoa, bạn Hồng làm được 43 bông hoa, bạn Liên làm được 50 bông hoa và bạn Hằng làm được 17 bông hoa. Hỏi bạn nào làm được nhiều bông hoa nhất?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy