VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho các số: 15; 24; 98; 9; 28; 13; 89; 5; 44; 8; 7; 31; 48; 4; 16; 23; 10.

Trong các số đã cho, có bao nhiêu số có hai chữ số ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy