Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số bé nhất có hai chữ số, biết hai chữ số của số đó trừ cho nhau thì bằng 2.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Vì là số bé nhất có hai chữ số nên chữ số hàng chục là 1


Ta có: 2 = 3 – 1


Vậy số đó là: 13

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy