FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số bé nhất có hai chữ số, biết hai chữ số của số đó trừ cho nhau thì bằng 2.

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Vì là số bé nhất có hai chữ số nên chữ số hàng chục là 1

Ta có: 2 = 3 – 1

Vậy số đó là: 13

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy