VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tính giá trị biểu thức bằng cách nhanh nhất:

25 x 5 + 25 x 3 + 25 x 2 ?

Trả lời: Kết quả là

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy