VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đoạn đường từ A tới B dài 789km, đoạn đường từ C tới D dài bằng$\frac{1}{3}$ đoạn đường từ A tới B. Hỏi đoạn đường từ A đến B dài hơn đoạn đường từ C đến D là bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời: Đoạn đường từ A tới B dài hơn đoạn đường từ C tới D là:……km

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy