VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 189kg gạo dự định đổ vào 9 bao to thì vừa hết. Nhưng không có bao to nên phải đổ vào các bao nhỏ đựng được ít hơn bao to là 12kg. Hỏi cần có bao nhiêu bao nhỏ để chứa hết số gạo đó?

Trả lời: Cần có số bao nhỏ để chứa hết số gạo đó là

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy