VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có hai hộp bi, Hòa lấy$\frac{1}{5}$  số bi của hộp thứ nhất, Bình lấy$\frac{1}{7}$  số bi của hộp thứ hai, như thế cả hai bạn đều được 8 viên bi. Hỏi hộp thứ hai hơn hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Số viên bi hộp thứ hai nhiều hơn hộp thứ nhất:……viên     

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy