VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một hộp bi có 96 viên bi gồm ba loại: xanh, đỏ và vàng. Số bi xanh bằng$\frac{1}{4}$ số bi của ba loại, số bi đỏ gấp đôi số bi xanh. Hỏi có bao nhiêu bi vàng?

Trả lời: Có số bi vàng là

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy