VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một hộp bi có 96 viên bi gồm ba loại: xanh, đỏ và vàng. Số bi xanh bằng$\frac{1}{4}$ số bi của ba loại, số bi đỏ gấp đôi số bi xanh. Hỏi có bao nhiêu bi vàng?

Trả lời: Có số bi vàng là

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy