FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Phước có 8 viên bi, An có nhiều hơn Phước 4 viên bi, Bình có số viên bi gấp 2 lần số bi của An. Hỏi số bi của Bình nhiều gấp mấy lần số bi của Phước?

Trả lời: Số viên bi của Bình nhiều gấp……lần số viên bi của Phước

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Số viên bi của An có là: 8 + 4 = 12 (viên)

Số viên bi của Bình có là: 12 x 2 = 24 (viên)

Số viên bi của Bình nhiều gấp số viên bi của Phước số lần là: 24 : 8 = 3 (lần)

Đáp số: 3 lần.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy