VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Phước có 8 viên bi, An có nhiều hơn Phước 4 viên bi, Bình có số viên bi gấp 2 lần số bi của An. Hỏi số bi của Bình nhiều gấp mấy lần số bi của Phước?

Trả lời: Số viên bi của Bình nhiều gấp……lần số viên bi của Phước

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy