FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ hai 24 lít, thùng thứ nhất có 8 lít dầu. Hỏi số lít dầu của thùng thứ hai nhiều gấp mấy lần số lít dầu thùng thứ nhất?

Trả lời: Số lít dầu thùng thứ hai nhiều gấp……lần số lít dầu thùng thứ nhất

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Số lít dầu thùng thứ hai có là: 8 + 24 = 32 (lít)

Số lít dầu thùng thứ hai nhiều gấp số lít dầu thùng thứ nhất số lần là: 32 : 8 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy