FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có hai giỏ cam, giỏ thứ nhất có 8 quả cam, giỏ thứ hai nhiều hơn giỏ thứ nhất 32 quả cam. Hỏi giỏ thứ hai có số quả cam nhiều gấp mấy lần giỏ thứ nhất?

Trả lời: Số quả cam giỏ thứ hai nhiều gấp…..lần số quả cam giỏ thứ nhất

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Số quả cam giỏ thứ hai có là: 8 + 32 = 40 (quả)

Số quả cam giỏ thứ hai nhiều gấp số quả cam giỏ thứ nhất số lần là: 40 : 8 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy