VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Nếu bây giờ là 1 giờ 30 phút. Sau 15 phút nữa thì:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Sau 15 phút nữa thì:

            1 giờ 30 phút + 15 phút = 1 giờ 45 phút.

Kim ngắn chỉ vào giữa số 1 và số 2.

Kim dài chỉ vào số 9.

Vậy : Đáp án đúng là đáp án C.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy