Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Nếu dung các que tính để sắp thành các phép tính bằng số La Mã thì. Từ 30 que tính có thể:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Từ 30 que tính có thể xếp được ba phép tính cộng có các số hạng khác nhau là:


I + II = III


III – I = II


V – I = IV


Vậy : Đáp án đúng là đáp án A.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy