VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 4 can đựng nước mắm. can thứ nhất chứa 5 lít, can thứ hai chứa 6 lít, can thứ ba chứa 7 lít và can thứ 4 chứa 8 lít. Nếu rót từ can thứ ba sang can thứ nhất 4 lít thì:

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy