FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có 4 can đựng nước mắm. can thứ nhất chứa 5 lít, can thứ hai chứa 6 lít, can thứ ba chứa 7 lít và can thứ 4 chứa 8 lít. Nếu rót từ can thứ ba sang can thứ nhất 4 lít thì:

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Số lít nước mắm ở can thứ nhất là:

            5 +4 = 9 (l)

Số lít nước mắm ở can thứ ba là:

            7 – 4 = 3 (l)

Ta có: 9 : 3 = 3.

Số Số lít nước mắm ở can thứ ba bằng $\frac{1}{3}$ ở can thứ nhất.

Ta có: 6 : 3 = 2.

Số lít nước mắm ở can thứ ba bằng $\frac{1}{2}$ ở can thứ hai.

Vậy : Đáp án đúng là đáp án C.

 

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy