VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cửa hàng bán vải nhập khẩu về 987 m vải. Ngày đầu tiên cửa hàng bán được 125m, ngày thứ hai bán gấp đôi ngày đầu. Nếu ngày thứ ba bán được 345m thì:

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy