Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Năm nay Huy 6 tuổi và hơn em Hoàng 4 tuổi. Sau đây 1 năm thì:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số tuổi của Hoàng hiện nay là:


            6 – 4 = 2 (tuổi)


Sau đây 1 năm, số tuổi của Hoàng là:


            2 + 1 = 3 (tuổi)


Sau đây 1 năm, số tuổi của Huy là:


            6 + 1 = 7 (tuổi)


Sau đây 1 năm, tổng số tuổi của Huy và Hoàng là:


            7 + 3 = 10 (tuổi)


Vậy : Đáp án đúng là đáp án C.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy