VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Năm nay Huy 6 tuổi còn Hoàng 2 tuổi. Khi tuổi của Huy gấp 3 lần tuổi của Hoàng thì:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Ta thấy hiện nay số tuổi của Huy gấp 3 lần số tuổi của Hoang.

Khi tuổi Huy gấp 3 lần tuổi của Hoàng thì:

Huy nhiều hơn Hoàng số tuổi là:

            6 – 2 = 4(tuổi)

Tổng số tuổi của hai bạn là:

            6 + 2 = 8 (tuổi)

Vậy : Đáp án đúng là đáp án A.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy