Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có 54l lít nước mắm, 48 lít rượu và 36 lít dầu được đóng đầy vào các can. Nếu mỗi can đựng  6 lít thì:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số can đựng nước mắm là:


            54 : 6 = 9 (cái)


Số can đựng rượu là:


            48 : 6 = 8 (cái)


Số can đựng dầu là:


            36 : 6 = 6 (cái)


Số can đựng rượu nhiều hơn số can đựng dầu là:


            8 – 6 = 2 (cái)


Vậy: Đáp án đúng là đáp án C.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy