Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Năm nay con 8 tuổi. Hai năm nữa thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con và lúc đó tuổi bố ít hơn 5 lần tuổi con là 4 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố, mẹ và con hiện nay?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Tuổi của con hai năm nữa là:


8 + 2 = 10 ( tuổi )


Tuổi của mẹ 2 năm nữa là:


4 x 10 = 40 ( tuổi )


 


Tuổi của bố 2 năm nữa là:


10 x 5 – 4 = 46 ( tuổi )


Tuổi của mẹ hiện nay là:


40 - 2 = 38 (tuổi)


Tuổi của bố hiện nay là:


46 - 2 = 44 (tuổi)


Tổng số tuổi của bố, mẹ và con hiện nay là:


8 + 38 + 44 = 90 ( tuổi )


Đáp số: 90 tuổi

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy