VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một kho chứa 86540 kg thóc. Người ta bán đi 3 lần, mỗi lần bán 16078kg. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy