Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Ba công nhân dệt được 52680 cái áo. Người thứ nhất dệt được 16540 cái và dệt ít hơn  người thứ hai 6854 cái áo. Hỏi người thứ ba dệt được bao nhiêu cái áo?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Người thứ hai dệt được số cái áo là:


16540 + 6854 = 23394 ( cái áo )


Người thứ ba dệt được số cái áo là:


52680 – 16540 – 23394 = 12746 ( cái áo )


Đáp số: 12746 cái áo.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy