VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Ba công nhân dệt được 52680 cái áo. Người thứ nhất dệt được 16540 cái và dệt ít hơn  người thứ hai 6854 cái áo. Hỏi người thứ ba dệt được bao nhiêu cái áo?

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy