FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Năm nay con 7 tuổi. Hai năm nữa con bằng $\frac{1}{4}$ tuổi mẹ. Tính tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay?

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải :

Tuổi của con hai năm nữa là:

7 + 2 = 9 ( tuổi )

Tuổi của mẹ hai năm nữa là :

9 x 4 = 36 ( tuổi )

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là :

36 – 2 + 7  = 41 ( tuổi )

Đáp số : 41 tuổi

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy