VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Năm nay con 7 tuổi. Hai năm nữa con bằng $\frac{1}{4}$ tuổi mẹ. Tính tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay?

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy