VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Kho thứ nhất có 480 kg gạo. Như vậy kho thứ nhất có số gạo gấp đôi kho thứ hai. Vậy để số gạo ở hai kho bằng nhau ta phải chuyển từ kho thứ nhất sang kho thứ hai số kg gạo là :

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy