VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một sọt cam có 368 quả. Lần đầu bán được $\frac{1}{4}$ số cam. Lần thứ hai bán được $\frac{1}{6}$ số cam còn lại. Hỏi sọt cam đó còn lại bao nhiêu quả cam?

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy