FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một quyển sách dày 640 trang. Ngày thứ nhất Hà đọc được $\frac{1}{5}$ số trang của quyển sách. Ngày thứ 2 Hà đọc được $\frac{1}{2}$ số trang còn lại. Hỏi ngày thứ 2 Hà đọc được bao nhiêu trang sách?

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Ngày thứ nhất Hà đọc được số trang sách là:

640 : 5 = 128 ( trang )

Số trang sách còn lại sau ngày thứ nhất là:

640 – 128 = 512 ( trang )

Ngày thứ hai Hà đọc được số trang sách là:

512 : 2 = 256 ( trang )

Đáp số: 256 trang sách.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy