Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một quyển sách dày 640 trang. Ngày thứ nhất Hà đọc được $\frac{1}{5}$ số trang của quyển sách. Ngày thứ 2 Hà đọc được $\frac{1}{2}$ số trang còn lại. Hỏi ngày thứ 2 Hà đọc được bao nhiêu trang sách?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Ngày thứ nhất Hà đọc được số trang sách là:


640 : 5 = 128 ( trang )


Số trang sách còn lại sau ngày thứ nhất là:


640 – 128 = 512 ( trang )


Ngày thứ hai Hà đọc được số trang sách là:


512 : 2 = 256 ( trang )


Đáp số: 256 trang sách.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy