VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một quyển sách dày 640 trang. Ngày thứ nhất Hà đọc được $\frac{1}{5}$ số trang của quyển sách. Ngày thứ 2 Hà đọc được $\frac{1}{2}$ số trang còn lại. Hỏi ngày thứ 2 Hà đọc được bao nhiêu trang sách?

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy