VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một trại chăn nuôi có tất cả 8940 con gà trống và con gà mái. Trong đó số gà trống  chiếm $\frac{1}{6}$ tổng số gà. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con gà trống?

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy