FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có 3 sọt cam. Sọt thứ nhất có số cam đúng bằng số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Sọt thứ hai có ít hơn 2 lần số sọt cam thứ nhất là 32 quả. Sọt thứ ba có số cam bằng nửa tổng số cam sọt thứ nhất và sọt thứ hai. Vậy cả 3 sọt có tất cả......quả cam?

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là: 98

Sọt cam thứ hai có số quả cam là:

98 x 2 – 32 = 164 ( quả )

Tổng số cam của sọt thứ nhất và sọt thứ hai là:

98 + 164 = 262 ( quả )

Sọt thứ 3 có số quả cam là:

262 : 2 = 131 ( quả )

Cả 3 sọt có số cam là:

131 + 262 = 393 ( quả )

Đáp số: 393 quả cam.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy