VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 1635kg gạo. Ngày thứ hai bán số gạo bằng$\frac{1}{3}$ ngày thứ nhất đã bán. Như vậy cả hai ngày cửa hàng đó đã bán được … kg gạo?

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy