VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Chia đều 1320 kg gạo nếp vào 5 thùng, chia đều 2240 kg gạo tẻ vào 7 thùng. Hỏi một thùng gạo tẻ nhiều hơn một thùng gạo nếp bao nhiêu ki-lô-gam ?

Trả lời : Một thùng gạo tẻ nhiều hơn một thùng gạo nếp …ki-lô-gam

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Một thùng gạo nếp có số ki-lô-gam gạo nếp là :

1320 : 5 = 264 ( kg )

Một thùng gạo tẻ có số ki-lô-gam là :

2240 : 7 = 320 ( kg )

Một thùng gạo tẻ nhiều hơn một thùng gạo nếp số ki-lô-gam là :

320 – 264 = 56 ( kg )

Đáp số : 56 kg.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy