VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cửa hàng có 4860 gói kẹo. Cửa hàng đã bán đi $\frac{1}{3}$số gói kẹo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu gói kẹo ?

Trả lời : Cửa hàng còn lại … gói kẹo.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy