VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một cửa hàng có 4860 gói kẹo. Cửa hàng đã bán đi $\frac{1}{3}$số gói kẹo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu gói kẹo ?

Trả lời : Cửa hàng còn lại … gói kẹo.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Cửa hàng đã bán đi số gói kẹo là :

4860 : 3 = 1620 ( gói )

Cửa hàng còn lại số gói kẹo là :

4860 – 1620 = 3240 ( gói )

Đáp số : 3240 gói kẹo

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy