FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một cửa hàng có 4860 gói kẹo. Cửa hàng đã bán đi $\frac{1}{3}$số gói kẹo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu gói kẹo ?

Trả lời : Cửa hàng còn lại … gói kẹo.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Cửa hàng đã bán đi số gói kẹo là :

4860 : 3 = 1620 ( gói )

Cửa hàng còn lại số gói kẹo là :

4860 – 1620 = 3240 ( gói )

Đáp số : 3240 gói kẹo

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy