VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Nam có 92 viên bi. Biết $\frac{1}{2}$ số bi của Nam bằng $\frac{1}{3}$ số bi của Việt. Hỏi Việt có bao nhiêu viên bi ?

Trả lời : Việt có … viên bi.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy