FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một cửa hàng bán vải có 5748m vải xanh. Như vậy số vải xanh gấp 4 lần số vải trắng. Số vải  hoa bằng $\frac{1}{3}$ tổng số vải xanh và vải trắng. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu mét vải hoa ?

Trả lời : Cửa hàng có …. vải hoa.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Cửa hàng có số mét vải trắng là :

5748 : 4 = 1437 (m)

Tổng số m vải xanh và trắng là :

1437 + 5748 = 7185 ( m )

Cửa hàng có số mét vải hoa là :

7185 : 3 = 2395 (m )

Đáp số : 2395m

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy