VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cửa hàng bán vải có 5748m vải xanh. Như vậy số vải xanh gấp 4 lần số vải trắng. Số vải  hoa bằng $\frac{1}{3}$ tổng số vải xanh và vải trắng. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu mét vải hoa ?

Trả lời : Cửa hàng có …. vải hoa.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy