VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cửa hàng bán hoa quả có 1236 quả cam. Như vậy số cam chỉ bằng $\frac{1}{5}$ số quýt. Số quả lê bằng $\frac{1}{4}$ tổng số cam và quýt. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu quả lê ?

Trả lời : Cửa hàng có …. quả lê.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy