FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một cửa hàng bán hoa quả có 1236 quả cam. Như vậy số cam chỉ bằng $\frac{1}{5}$ số quýt. Số quả lê bằng $\frac{1}{4}$ tổng số cam và quýt. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu quả lê ?

Trả lời : Cửa hàng có …. quả lê.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Cửa hàng có số quả quýt là :

1236 x 5 = 6180 ( quả )

Tổng số quả cam và quýt là :

6180 + 1236 = 7416 ( quả )

Cửa hàng có số quả lê là :

7416 : 4 = 1854 ( quả )

Đáp số : 1854 quả.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy