VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Nam có 7 tờ giấy bạc 5000 đồng và một tờ giấy bạc 2000 đồng. Hỏi Nam có tất cả bao nhiêu tiền ?

Trả lời : Nam có tất cả …. nghìn đồng.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy