Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hiện nay bố 44 tuổi, biết 4 năm trước tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay ?


Trả lời : Tuổi con hiện nay là … tuổi.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Tuổi cuả bố 4 năm trước là :


44 - 4 = 40 ( tuổi )


Tuổi của con 4 năm trước là :


40 : 5 = 8 ( tuổi )


Tuổi cuả con hiện nay là :


8 + 4  = 12 ( tuổi )


Đáp số : 12 tuổi

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy