VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hiện nay Lan 8 tuổi, chị gái Lan 13 tuổi và mẹ Lan 39 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi của Lan và chị gái Lan bằng tuổi mẹ Lan?

Trả lời: Sau … năm nữa tổng số tuổi của Lan và chị gái Lan bằng tuổi mẹ Lan.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy