Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hiện nay Lan 8 tuổi, chị gái Lan 13 tuổi và mẹ Lan 39 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi của Lan và chị gái Lan bằng tuổi mẹ Lan?


Trả lời: Sau … năm nữa tổng số tuổi của Lan và chị gái Lan bằng tuổi mẹ Lan.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Hiện nay, tuổi của mẹ Lan hơn tổng số tuổi của hai chị em Lan số tuổi là :


39 – ( 13 + 8 ) = 18 ( tuổi )


Sau mỗi năm, tổng hai chị em Lan sẽ tăng 2 tuổi ; còn mẹ Lan chỉ tăng 1 tuổi.


Vậy cứ sau 1 năm, hiệu giữa tuổi mẹ và tổng tuổi hai chị em Lan sẽ giảm đi 1 tuổi.


Vậy sau 18 năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổicủa Lan và chị gái Lan.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy