VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hiện nay Lan 8 tuổi. Tính tuổi mẹ Lan hiện nay, biết hai năm trước tuổi Lan bằng $\frac{1}{6}$ tuổi mẹ?

Trả lời: Tuổi mẹ Lan hiện  nay là … tuổi

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy