Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Trung sưu tầm một số con tem. Trung tặng cho Cường $\frac{1}{9}$ số tem của mình. Cuối cùng Trung còn lại 160 con tem. Hỏi lúc đầu Trung sưu tầm được bao nhiêu con tem?


Trả lời: Lúc đầu Trung sưu tầm được … con tem.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số tem Trung đã tặng cho Cường là:


160 : ( 9 – 1 )  = 20 (con tem)


Lúc đầu Trung sưu tầm được số con tem là:


20 + 160  = 180 ( con tem )


Đáp số: 180 con tem

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy