FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trung sưu tầm một số con tem. Trung tặng cho Cường $\frac{1}{9}$ số tem của mình. Cuối cùng Trung còn lại 160 con tem. Hỏi lúc đầu Trung sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Trả lời: Lúc đầu Trung sưu tầm được … con tem.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Số tem Trung đã tặng cho Cường là:

160 : ( 9 – 1 )  = 20 (con tem)

Lúc đầu Trung sưu tầm được số con tem là:

20 + 160  = 180 ( con tem )

Đáp số: 180 con tem

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy