VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trung sưu tầm một số con tem. Trung tặng cho Cường $\frac{1}{9}$ số tem của mình. Cuối cùng Trung còn lại 160 con tem. Hỏi lúc đầu Trung sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Trả lời: Lúc đầu Trung sưu tầm được … con tem.

CĐ LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy